Cele două castre romane de la Bumbești-Jiu (Gorj)

Bumbești-Jiu , judetul Gorj, pe malul stâng al răului Jiu. Vestigiile parțial dezvelite a două castre romane, între care cel din piatră (secolele II-III) este cel mai bine conservat. Alte descoperiri importante de aici pot fi văzute în Muzeul din Târgu Jiu.

video: film documentar despre Defileul Jiului

Lista vestigiilor istorice de mare importanță din Gorj:

  1. în Bumbeşti Jiu:
  • ruinele castrului roman de piatră, Arcina, sec. II-III î.Hr.;
  • „La Vârtop”, ruinele castrului roman de pământ şi aşezare civilă, sec. I-II, î.Hr.;

În alte localități actuale:

  • Polovragi: fortificaţie şi aşezare din epoca geto-dacică, sec. II î.Hr.;

în Runcu:

  • „La Bulboc”, aşezare paleolitică din epoca bronzului şi care are şi câteva desene rupestre, sec. III î.Hr.;
  • „ La Cruce aşezare civilă din epoca bronzului, geto-dacică, cultura Coţofeni, sec. II-III î.Hr.;
  • în vatra satului Runcu ruinele unei construcţii medievale din sec. XV-XVI;

în Valea Perilor (com. Cătunele):

  • castrul de pământ, aşezare civilă din epoca romană, sec. II-III d.Hr.;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.