Turism in statiunea Bazna (Sibiu) – obiective turistice

Statiunea balneoclimaterică permanentă Bazna.  http://www.bazna.ro Factori terapeutici: -ape minerale clorurate-sodice, iodurate, bromurate; -nămoluri terapeutice, climat blând. Valoarea curativă a izvoarelor minerale din Bazna era cunoscută încă din secolul al XVIII-lea. Andreas Gaspari le consacră între 1762 si 1779 studii aprofundate, care au stat la baza cercetărilor ulterioare. Pacienţii se tratau …