Turism in statiunea Bazna (Sibiu) – obiective turistice

Statiunea balneoclimaterică permanentă Bazna. 
http://www.bazna.ro
Factori terapeutici:
-ape minerale clorurate-sodice, iodurate, bromurate;
-nămoluri terapeutice, climat blând.
Valoarea curativă a izvoarelor minerale din Bazna era cunoscută încă din secolul al XVIII-lea.
Andreas Gaspari le consacră între 1762 si 1779 studii aprofundate, care au stat la baza cercetărilor ulterioare.
Pacienţii se tratau singuri în corturi sau colibe.
In 1814 Biserica evanghelică preia lacurile minerale şi hotărăşte construirea unui aşezământ balnear.

In 1843 o societate pe acţiuni din Mediaş începe exploatarea sistematică a băilor.
Din 1949 Băile Bazna trec în administrarea Ministerului Sănătăţii, devenind staţiune balneoclimaterică cu caracter permanent.
Capacitatea de tratament ajunge în 1986 la 13.000 persoane totalizand 180.000 zile turistice, din care 404 zile cu turişti străini.

Staţiunea este situată pe stanga Văii Bazna într-un parc natural.
Se întinde pe o suprafata de 20 hectare.
Dispune de sase baze de tratament, policlinică balneară (cu sectii de reumatologie, ginecologie, stomatologie, radiologie), cantina, restaurant, bibliotecă, club, amenajări sportive şi de agrement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.